Tin tức Huế

Những cán bộ Đoàn “miệng nói, tay làm”

can-bo
Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều thủ lĩnh Đoàn không chỉ xung kích trong tổ chức, thực hiện phong trào mà còn năng động, sáng tạo trong lao động, sản…